Proclaimer Autogarantie.nl

Autogarantie.nl is een handelsnaam van Autotrust B.V.. Autogarantie.nl is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website. Als websitebezoeker of klant kun je hier de nodige informatie vinden over onze producten en diensten.

Klopt er iets niet?
Wij doen ons uiterste best om er voor te zorgen dat onze website toegankelijk is en dat je de informatie die je zoekt van onze website kan halen. Je mag van ons verwachten dat de informatie op onze website actueel en begrijpelijk is. Wij streven er naar om de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks dat dit met de grootste zorg en aandacht gebeurt, is het mogelijk dat de content van de website onvolledig en/of onjuist is. Denk hierbij aan verstrekte informatie, afbeeldingen of andere teksten.

Ben je iets tegengekomen op onze website wat niet klopt? Geef dit dan aan ons door, zodat wij dit indien nodig kunnen corrigeren of aanpassen. Voor het melden van onjuistheden verwijzen we je graag door naar het contactformulier op onze website.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende de inhoud van de website liggen bij Autogarantie.nl. Als je informatie of andere content van deze website wil gebruiken, dan kun je toestemming vragen via ons contactformulier. Het is niet toegestaan de informatie en/of andere content van onze website aan te passen, te veranderen of te gebruiken voor commerciƫle doeleinden.

Aansprakelijkheid
Wij streven er naar om zo transparant en eenduidig mogelijk te communiceren. Ter verduidelijking van de content van onze website zijn hyperlinks naar websites van derden opgenomen. De verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze websites ligt bij de makers van deze websites.

Verder is Autogarantie.nl niet aansprakelijk voor schade, verliezen of vorderingen van welke aard dan ook met betrekking tot toegang tot of gebruik van de inhoud van onze website. Dat betekent dat Autogarantie.nl niet aansprakelijk is voor enige vorm van schadevergoeding als gevolg van het verlies van of gebruik van gegevens, winstderving, nalatigheid of een andere vorm van onrechtmatige daad dat voortvloeit uit het gebruik, kopiƫren of afbeelden van de inhoud.

Vragen?
De proclaimer van Autogarantie.nl kan van tijd tot tijd wijzigen. Heb je vragen of is er iets niet helemaal duidelijk? Neem dan gerust contact met ons op. Onze contactgegevens vindt u hier.