Klachtenprocedure Autogarantie.nl

Autogarantie.nl stelt het belang van jou als klant voorop. Dagelijks zetten wij ons maximaal in om jou optimaal van dienst te kunnen zijn. Indien jij onverhoopt niet tevreden bent over onze dienstverlening of producten kun je bij ons een klacht indienen. Je kunt je klacht per mail aan ons kenbaar maken. Gebruik alsjeblieft de volgende contactgegevens in het geval je een klacht wilt indienen:

Stuur een mail naar:
info@autogarantie.nl
O.v.v. 'klachtenafhandeling' in de onderwerpregel. 

Om je klacht zo snel mogelijk te kunnen behandelen vragen wij je om ieder geval de volgende punten in je e-mail te vermelden:
- jouw naam;
- kenteken van de auto;
- telefoonnummer waarop je te bereiken bent;
- de inhoud van de klacht.

Wat gebeurt er met jouw klacht?
- Na ontvangst van jouw klacht sturen we je zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 5 werkdagen, een schriftelijke bevestiging van ontvangst.
- Nadat we je een ontvangstbevestiging hebben gestuurd, nemen wij de klacht in behandeling en streven wij er naar je zo snel mogelijk van een inhoudelijke reactie te voorzien. Wij hanteren hierbij de volgende termijnen:

o Bij eenvoudige klachten geldt een termijn van uiterlijk zes weken.
o Bij complexe klachten geldt een termijn van uiterlijk drie maanden.

Indien de gestelde termijn niet haalbaar blijkt te zijn, dan laten we je dat op tijd weten. Om jouw klacht zo goed mogelijk te kunnen behandelen vragen wij je om jouw klacht zo snel mogelijk, gelieve binnen 1 maand, aan ons kenbaar te maken.

KiFiD
Komen we, na het doorlopen van bovenstaande procedure, niet tot een bevredigende oplossing, dan kunt u in bepaalde gevallen terecht bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening. Dit is afhankelijk van welk type product u heeft afgesloten en welk type klant u bent. Indien u met uw klacht bij het KiFiD terecht kunt, dan wijzen wij u hier altijd op tijdens de inhoudelijke reactie van uw klacht. Als u vooraf wilt weten of u bij het KiFiD terecht kunt, staan wij u graag te woord.

De contactgegevens van het KiFiD zijn:
Klachteninstituut Financiële Dienstverleninig (KiFiD)
Postbus 93257
2509 AG Den Haag
T: 0900-3552248
W: http://www.kifid.nl